Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.2.2008

Bruttonationalprodukten ökade med 3,7 procent under det sista kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under det fjärde kvartalet år 2007 med 3,7 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal var ökningen 0,9 procent. Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 4,4 procent under hela år 2007. Tillväxten var snabbare under början av året, men avtog något mot slutet av året. Under det första kvartalet ökade bruttonationalprodukten med 5,4 procent, under det andra med 5,1 procent och under det tredje med 3,6 procent jämfört med året innan. Jämfört med det föregående kvartalet ökade bruttonationalprodukten under det första kvartalet med 1,3 procent, under det andra med 1,0 procent och under det tredje kvartalet med 0,5 procent.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten i EU-medlemsländerna under årets sista kvartal med 2,6 procent från året innan och med 0,5 procent från föregående kvartal

Exportvolymen ökade under oktober-december med 3 procent från året innan, importvolymen ökade med 1,4 procent. Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 2,9 procent under det fjärde kvartalet och investeringarna rentav med 9,9 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Med volym avses värdeuppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års nivå i euro.

Källa: Nationalräkenskaper 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332 kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/04/ntp_2007_04_2008-02-29_tie_001_sv.html