Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui edelleen ensimmäisellä neljänneksellä

Bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi tammi-maaliskuussa kausitasoitettuna 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,8 prosenttia suurempi. Kausitasoitettu volyymin muutos vuoden takaisesta oli 3,1 prosenttia. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote kasvoi 6,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin kasvu vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä oli 3,7 prosenttia vuoden takaisesta ja koko vuonna 2007 bruttokansantuote kasvoi 4,4 %. Talouden kasvuvauhti näyttää siis hidastuneen viime vuodesta ja on nyt hyvin lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (2,7 %).

Suomen talouden kasvuvauhti on ollut kahden viime vuoden ajan EU:n keskiarvoa nopeampaa, mutta on nyt hidastunut samalle tasolle. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys laski 17 prosenttia. Metsätaloudessa koko vuoden 2007 kestänyt voimakas kasvu loppui ja arvonlisäys laski lähes 8 %.

Jalostustoimialojen eli teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kasvoi 5,8 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuuden arvonlisäys oli 6,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys pysyi vuoden takaisella tasollaan. Metalliteollisuudessa (ml. elektroniikkateollisuus) ei näkynyt merkkejä taantumasta ja arvonlisäys kasvoi peräti 14,5 prosenttia vuoden takaisesta. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys sen sijaan pieneni puolen prosenttiyksikön verran. Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi oli 2,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan arvonlisäyksen volyymi kasvoi 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten kasvua oli moottoriajoneuvojen kaupassa autoverouudistuksesta johtuen. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut laskivat prosentin lähinnä tietoliikennepalvelujen heikon kehityksen vuoksi. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa kasvua oli 3,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntää ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit: vienti, kulutus ja investoinnit. Viennin volyymi lisääntyi tammi-maaliskuussa 4,8 prosenttia vuoden takaisesta. Tavaroiden vienti lisääntyi 4,1 prosenttia ja palveluiden 8,5 prosenttia. Tuonnin volyymi laski 0,6 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi puoli prosenttia mutta palvelujen tuonnissa oli laskua 4,5 prosenttia. Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti. Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tuonnin kasvu (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui 3,3 prosenttiin kun se helmikuun tiedoissa oli 1,4 %. Viennin volyymin kasvu viimeisellä neljänneksellä tarkentui 4,3 prosenttiin helmikuun 3,0 prosentista.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta kestävissä kulutustavaroissa, joissa näkyy autoverouudistuksen aiheuttama ajoneuvojen myyntipiikki. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,3 prosenttia.

Investointien volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 prosenttia vuoden takaisesta; investointien kasvuvauhti jatkui näin yhtä nopeana kuin vuonna 2007 (7,6 %). Rakennusinvestoinnit lisääntyivät 8,5 prosenttia, voimakkainta kasvu oli toimitilojen rakentamisessa. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 12,7 prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä 8,9 prosenttia mutta julkiset investoinnit vähenivät puoli prosenttia.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrän lisääntyessä 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä sen sijaan pieneni prosentin verran. Neljänneksellä oli työpäiviä kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna, mikä selittää työtuntien vähäisyyden. Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 6,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,6 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 8,5 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, lisääntyi käyvin hinnoin 4,5 prosenttia. Kansantulo (netto) oli käyvin hinnoin 6,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 30.5.2008 mennessä käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Julkaisun vuositason tiedot vastaavat 29.2.2007 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja lukuun ottamatta tuontia, vientiä ja muita ulkomaiden taloustoimia, jotka on päivitetty vastaamaan tuoreimpia vaihtotasetietoja.

Vuoden 2008 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.9.2008, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä.

Vuodet 2006 ja 2007 ovat ennakollisia. Vuoden 2007 tiedot tarkentuvat vuositilinpidon seuraavan julkaisun yhteydessä 10.7.2008. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2006/tiedote_022_2006-03-31.html


Päivitetty 9.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2008, Bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui edelleen ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2008/01/ntp_2008_01_2008-06-09_kat_001.html