Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2008

Bruttonationalprodukten ökade med 1,3 procent under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2007 ökade bruttonationalprodukten med 1,3 procent. Det tredje kvartalet hade en arbetsdag mer än motsvarande kvartal året innan.

Ökningen av bruttonationalprodukten för det andra kvartalet reviderades till 2,5 procent från året innan och till 0,5 procent från föregående kvartal.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Exportvolymen minskade med 2,7 procent från året innan, medan importvolymen sjönk med 0,2 procent. Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 1,8 procent under det tredje kvartalet och investeringarna med 4,2 procent.

Med volym avses värdeuppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års euronivå.


Källa: Nationalräkenskaper 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2008/03/ntp_2008_03_2008-12-08_tie_001_sv.html