Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2009

Bruttonationalprodukten sjönk med 2,4 procent under det fjärde kvartalet, Finland inne i en recession

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december med 1,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med det fjärde kvartalet år 2007 var den arbetsdagskorrigerade minskningen av bruttonationalprodukten 2,4 procent. Fjärde kvartalet hade en arbetsdag mer än året innan.

Förändringen av bruttonationalprodukten för det tredje kvartalet reviderades till +1,4 procent från året innan och till -0,3 procent från föregående kvartal. Om man definierar en recession som en minskning av bruttonationalproduktens volym under två kvartal i följd, är samhällsekonomin i Finland nu inne i en recession.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Exportvolymen minskade under det fjärde kvartalet med 14,2 procent från året innan och importvolymen sjönk med 14,5 procent. Volymen av den privata konsumtionen minskade med 1,2 procent under det fjärde kvartalet och investeringarna sjönk med 2,1 procent.

Med volym avses värdeuppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till euronivån för år 2000.


Källa: Nationalräkenskaper 2008, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2008/04/ntp_2008_04_2009-02-27_tie_001_sv.html