Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2009

Bruttonationalprodukten minskade med 9,4 procent från året innan och med 2,6 procent från första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 2,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med det andra kvartalet år 2008 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 9,4 procent. Under det andra kvartalet var antalet arbetsdagar tre färre än året innan.

Förändringen av bruttonationalprodukten under det första kvartalet år 2009 var fortfarande –7,6 procent från året innan, men preciserades till –3,0 procent från föregående kvartal (publikationen i juni –2,7 %).

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Exportvolymen minskade med 30,2 procent och importvolymen med 27,7 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen gick ned med 3,4 procent under det andra kvartalet och investeringarna med 11,7 procent från året innan.

Med volym avses uppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från kvartalet året innan (N/N-4) räknas på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal (N/(N-1)) räknas på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/02/ntp_2009_02_2009-09-08_tie_001_sv.html