Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen syöksy on pysähtynyt, talouden tila vakaantumassa

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi vuoden 2009 heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 9,1 prosenttia pienempi työpäiväkorjattuna. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote supistui 8,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin muutos vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli -0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja -9,1 prosenttia vuoden takaisesta, kun edellisessä julkaisussa vastaavat muutokset olivat -2,6 % ja -9,4 %.

Bruttokansantuotteen suuret tarkentumiset edellisestä neljänneksestä lasketuissa muutosprosenteissa johtuvat siitä, että kausitasoitetun ja trendiaikasarjan käsittelyä on muutettu sallimalla tasomuutokset (level shift) 2008N4 ja 2009N1 neljänneksille. Tämä muuttaa bruttokansantuotteen kausitasoitetun ja trendiaikasarjan kehitystä merkittävästi vuosina 2008-2009. Bruttokansantuotteen supistuminen osuu uuden kausitasoitetun aikasarjan mukaan entistä selvemmin 2008N4 ja 2009N1 neljänneksille. Tästä johtuen bruttokansantuotteen lasku 2009 toisella neljänneksellä ei näy enää yhtä suurena kuin syyskuun tiedoissa. Jos tasomuutoksia ei olisi sallittu, bruttokansantuotteen pudotus ei näkyisi yhtä jyrkkänä vuoden vaihteessa, mutta supistuminen jatkuisi vielä kuluvan vuoden kolmannella neljännekselläkin. Tasomuutoksia on sallittu bruttokansantuotteen lisäksi seuraaviin kausitasoitettuihin ja trendiaikasarjoihin: arvonlisäys yhteensä, jalostus, koko teollisuus, tehdasteollisuus, puu-paperiteollisuus, metalliteollisuus, muu tehdasteollisuus, kauppa, tuonti (yhteensä), tavaroiden tuonti, palveluiden tuonti, vienti (yhteensä), tavaroiden vienti, palveluiden vienti, kokonaiskysyntä ja kokonaistarjonta. Muutokset koskevat volyymisarjojen ohella myös vastaavia käypähintaisia aikasarjoja puu- ja paperiteollisuutta lukuun ottamatta. Tasomuutokset ajoittuvat 2008N4 ja/tai 2009N1 neljänneksille.

Kausitasoituskäsittelyn muutoksilla ei ole vaikutusta alkuperäiseen ja työpäiväkorjattuun aikasarjaan, joten vuoden takaisesta neljänneksestä lasketut muutosprosentit ovat muuttuneet vain lähdeaineistojen vähäisen tarkentumisen verran. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista löytyy: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html . Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat myös aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Erityisesti tämän kaltaisessa poikkeuksellisessa taloustilanteessa kausitasoitetut tiedot ovat epävarmempia kuin normaalisti.

Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa

Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa

Kausitasoitettu bruttokansantuotteen volyymi oli uuden aikasarjan mukaan suurimmillaan vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä, jonka jälkeen se putosi hyvin nopeasti vuoden 2009 toiselle neljännekselle asti. Näyttää siltä että pahin pudotus on ainakin toistaiseksi ohi, koska bruttokansantuote ei enää laskenut kolmannella neljänneksellä. Suomen talous on joka tapauksessa supistunut viimeisen vuoden aikana jopa voimakkaammin kuin 1990-luvun laman alkuvaiheessa, jolloin vuoden 1991 ensimmäiselle neljännekselle osunut suurin yksittäinen bruttokansantuotteen pudotus oli -2,7 % (edelliseen neljännekseen verrattuna). Vuoden takaiseen verrattuna 90-luvun suurin pudotus oli -8,0 %, saman vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suomen talous supistui aikavälillä 2008N4-2009N2 huomattavasti enemmän kuin EU-alueen talous, mutta on nyt palaamassa samalle vakaammalle uralle. Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Eurostatin kokoaman ennakon mukaan EU-alueella 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta supistui 4,3 % vuoden takaisesta.

Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli kolmannella neljänneksellä 4,9 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 9,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys pieneni 4,8 prosenttia ja metsätalouden 11,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden tuotanto kääntyi kasvuun kolmannella neljänneksellä. Arvonlisäys oli 1,7 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 22,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuudessa arvonlisäystä kertyi yhtä paljon kuin toisella neljänneksellä, mutta 25,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Metalliteollisuudessa (ml. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) arvonlisäys kasvoi 1,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta supistui 27,5 prosenttia vuoden takaisesta. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys kasvoi 2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja supistui 13,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Rakentamisen arvonlisäyksen volyymi on laskenut jokaisella neljänneksellä 2008N1 jälkeen, eikä käännettä nähty vieläkään. Heinä-syyskuussa tuotanto laski 4,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 14,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen tuotanto supistui 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kaupan supistuminen pysähtyi ja arvonlisäys kasvoi 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä tukkukaupan vetämänä. Kaupan volyymi on kuitenkin edelleen 11,9 prosenttia alempana kuin vuosi sitten. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut supistuivat 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 9 prosenttia vuoden takaisesta. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa pudotusta oli 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta pieneni 10,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Talouden kysyntäkomponenteista vienti ja kulutus näyttävät löytäneen pohjakosketuksen vuoden 2009 alkupuoliskolla. Sen sijaan investoinnit ovat edelleen laskussa.

Viennin volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 26,6 prosenttia alempana kuin vuosi sitten. Tavaroiden vienti väheni 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta palveluiden vienti kasvoi 1,5 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 3,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 24,5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden tuonti kasvoi peräti 8,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mihin vaikutti Suomeen jalostettavaksi tuotu teräsputkitoimitus. Palveluiden tuonti väheni 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Toisen neljänneksen tuonnin muutos (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui -4,5 prosenttiin edellisestä neljänneksestä ja -27,5 prosenttiin vuoden takaisesta, kun edellisessä julkaisussa vastaavat muutokset olivat -6,0 % ja -27,7 %. Viennin volyymin muutos toisella neljänneksellä tarkentui +0,4 prosenttiin edellisestä neljänneksestä ja -29,7 prosenttiin vuoden takaisesta, kun edellisessä julkaisussa vastaavat muutokset olivat -0,7 % ja -30,2 %. Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta supistui 1,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kestävien kulutustavaroiden kulutuksessa (mm. kodintekniikka, autot) vuoden kestänyt voimakas lasku loppui ainakin toistaiseksi, mutta puolikestävien tavaroiden (mm. vaatteet, jalkineet) kulutus oli edelleen laskussa. Julkisten kulutusmenojen volyymi oli samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja vuosi sitten.

Investointien volyymi pieneni kolmannella neljänneksellä 7,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 20 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät 5,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 16,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi supistui 15 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 32,4 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 23,7 prosenttia vuoden takaisesta, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 4,9 prosenttia.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyystilanne heikentyi vuoden kolmannella neljänneksellä työllisten määrän vähentyessä prosentin edellisestä neljänneksestä. Työllisiä oli 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä laski 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,3 prosenttia vuoden takaisesta. Neljänneksellä oli työpäiviä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,5 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 5,6 pro-senttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma pieneni heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, väheni käyvin hinnoin 31,9 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 9,3 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 27.11.2009 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html .

Julkaisun vuositason tiedot vastaavat 9.7.2009 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja. Vuoden 2009 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 1.3.2010, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Tarkempia tietoja Neljännesvuositilinpidon menetelmistä löytyy menetelmäkuvauksesta: http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/2008/03/ntp_2008_03_2008-12-08_men_001.html .


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2009, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2009, Bruttokansantuotteen syöksy on pysähtynyt, talouden tila vakaantumassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2009/03/ntp_2009_03_2009-12-08_kat_001_fi.html