Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2010

Bruttonationalprodukten var på samma nivå som föregående kvartal, men sjönk med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ändrades volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,0 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet år 2008 minskade bruttonationalprodukten med 5,1 procent. Fjärde kvartalet hade en arbetsdag mer än året innan.

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet låg på +0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men reviderades till -8,9 procent jämfört med året innan (var -9,1 %). De säsongrensade uppgifterna och trendtidsseriernas uppgifter förändras alltid i och med nya observationer. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.l

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Exportvolymen ökade med 7,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 13,8 procent från året innan. Importen ökade med 0,7 procent från föregående kvartal, men minskade med 16,5 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen ökade under fjärde kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och var 0,7 procent större än året innan. Investeringarna ökade med 2,7 procent från föregående kvartal, men minskade med 9,3 procent från året innan. Lagren minskade med nästan 2,5 miljarder till löpande priser, varav omkring en miljard berodde på leveransen av ett kryssningsfartyg i oktober.

Med volym avses uppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till euronivån för år 2000. Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2009, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/04/ntp_2009_04_2010-03-01_tie_001_sv.html