Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2010

Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet år 2009 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,8 procent. Antalet arbetsdagar var under första kvartalet lika stort som året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för det sista kvartalet år 2009 reviderades till –0,2 procent från föregående kvartal (var –0,0 %) och till –5,2 procent från året innan (var –5,1 %). De säsongrensade uppgifterna och trendtidsseriernas uppgifter förändras alltid i och med nya observationer. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Exportvolymen minskade med 11 procent från föregående kvartal och med 2,2 procent från året innan. Den leverans av kryssningsfartyg som skedde under det sista kvartalet av år 2009 minskar förändringsprocenten för exporten som beräknats från föregående kvartal. Importen minskade med 2,7 procent från föregående kvartal och med 4,5 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen minskade under första kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,1 procent från året innan. Investeringarna minskade med 0,9 procent från föregående kvartal och med 5,6 procent från året innan.

Beräkningsmetoderna för kvartalsräkenskaperna har reviderats i samband med denna publikation. Alla tidsserier har omräknats från och med första kvartalet år 1990. Mera om de nya metoderna finns att läsa i ett separat meddelande: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html

Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Med volym avses uppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Uppdaterad 9.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/01/ntp_2010_01_2010-06-09_tie_001_sv.html