Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kauppa ja rakentaminen pitivät talouden kasvussa kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 3,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 6,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kausitasoitettu bruttokansantuotteen volyymi oli suurimmillaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen se putosi hyvin nopeasti etenkin vuoden 2008 viimeisellä ja vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Taantuman pohja näyttää asettuvan vuoden 2009 toiselle neljännekselle. Sen jälkeen bruttokansantuote on jälleen hitaasti kasvanut ja on nyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2006.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Myös muut Euroopan taloudet ovat pikku hiljaa toipumassa taantumasta. Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-27 -alueella 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

1.1. Tuotanto

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi oli kolmannella neljänneksellä 5,3 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 1,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Maataloudessa viljasato oli 2000-luvun heikoin.

Teollisuuden tuotanto laski hieman kolmannella neljänneksellä. Arvonlisäys oli 1,6 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 3,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuudessa arvonlisäystä kertyi 5,4 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta silti 7,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Metalliteollisuudessa (ml. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) arvonlisäys pieneni 1,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys oli 0,6 prosenttia edellistä neljännestä ja 2,4 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kääntyi selvään kasvuun toisella neljänneksellä ja kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. Heinä-syyskuussa tuotanto kasvoi 2,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 9,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta kasvoi 2,6 prosenttia vuoden takaisesta neljänneksestä. Kaupan arvonlisäys oli 2,1 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 7 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut kasvoivat 2,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,4 prosenttia vuoden takaisesta. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluiden arvonlisäys pieneni 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 0,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,2 prosenttia vuoden takaisesta.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,5 prosenttia vuoden takaisesta. Etenkin yksityinen kulutus ja asuinrakennusinvestoinnit lisäsivät kysyntää.

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, viitevuoden 2000 hinnoin)

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, viitevuoden 2000 hinnoin)

Viennin volyymi pieneni heinä-syyskuussa 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 9,4 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden vienti kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta palveluiden vienti väheni 7,3 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 5,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 7,3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden tuonti kasvoi 5,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja palveluiden tuonti 5,6 prosenttia.

Tuonnin toisen neljänneksen muutos tarkentui +7,5 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (oli +6,6 %). Viennin volyymin muutos toisella neljänneksellä tarkentui +13,5 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (oli +12,6 %). Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Investointien volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 8,9 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit kasvoivat 3,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 12,7 prosenttia vuoden takaisesta. Asuinrakennusinvestoinnit olivat kolmannella neljänneksellä edelleen voimakkaassa kasvussa volyymin noustessa 5,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 36,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi supistui 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,1 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityiset investoinnit lisääntyivät 2,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja julkiset investoinnit 6,2 prosenttia.

1.3. Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisten määrä pysyi kolmannella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla, mutta työllisiä oli 0,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kuitenkin väheni 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Neljänneksellä oli työpäiviä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,3 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,5 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi käyvin hinnoin 23 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 5,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 26.11.2010 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot vastaavat 15.7.2010 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja lukuun ottamatta ulkomaisia taloustoimia (vienti, tuonti, ensitulot ulkomailta), jotka tarkentuessaan voivat poiketa vuositilinpidon tiedoista. Vuoden 2010 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 1.3.2011, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon uusista menetelmistä kerrotaan tarkemmin erillisessä menetelmätiedotteessa: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html

Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2010, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 9.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2010, 1. Kauppa ja rakentaminen pitivät talouden kasvussa kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/03/ntp_2010_03_2010-12-09_kat_001_fi.html