Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2010

Bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 3,7 prosenttia vuoden takaisesta

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 3,7 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli kolmannella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Vuoden 2010 toisen neljänneksen bruttokansantuotteen muutos tarkentui +2,6 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (oli +1,9 %) ja +4,9 prosenttiin vuoden takaisesta (oli +3,7 %). Tarkentumiseen vaikuttivat erityisesti tuoteverojen ennakoitua suurempi kertymä sekä yksityisten palvelujen lähdeaineistojen tarkentuminen ylöspäin. Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen tiedot muuttuvat aina uusien havaintojen myötä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja ja trenditietoja käytettäessä.

Viennin volyymi pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta kasvoi 9,4 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti kasvoi 5,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Investoinnit lisääntyivät 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 8,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2000 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2000 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon. Muutosprosentit vuoden takaisesta neljänneksestä on laskettu työpäiväkorjatusta aikasarjasta, muutosprosentit edellisestä neljänneksestä kausitasoitetusta aikasarjasta.

Tilastokeskus on heinäkuussa 2010 alkanut tuottaa kolmea uutta Kansantalouden neljännesvuosisektoritileiltä johdettua indikaattoria: kotitalouksien säästämisaste, yritysten investointiaste sekä yritysten voitto-osuus. Nämä aikasarjat ovat nähtävillä Eurostatin sivulla: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sector_accounts/data/quarterly_data


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2010, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/03/ntp_2010_03_2010-12-09_tie_001_fi.html