Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2011

Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent från föregående kvartal och med 5,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december med 1,7 procent från föregående kvartal. Bruttonationalprodukten ökade med 5,2 procent, arbetsdagskorrigerat, jämfört med fjärde kvartalet år 2009. Under fjärde kvartalet var antalet arbetsdagar detsamma som året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet reviderades till +0,4 procent från föregående kvartal (var +0,5 %) och till +3 procent från året innan (var +3,7 %). De säsongrensade uppgifterna och trendtidsseriernas uppgifter förändras alltid i och med nya observationer. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Exportvolymen ökade med 6,6 procent från föregående kvartal och med 6 procent från året innan. Importen minskade med 4,6 procent från föregående kvartal, men ökade med 3,8 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under fjärde kvartalet med en procent jämfört med föregående kvartal och var 3,1 procent större än året innan. Investeringarna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 6,3 procent från året innan. Lagren minskade med nästan 1,3 miljarder till löpande priser, vilket till stor del berodde på leveransen av ett kryssningsfartyg i oktober.

Med volym avses uppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Statistikcentralen började i juli 2010 producera tre nya indikatorer härledda från de kvartalsvisa sektorräkenskaperna: hushållens sparkvot, företagens investeringskvot och företagens vinstandel. Dessa tidsserier finns på Eurostats sida: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sector_accounts/data/quarterly_data


Källa: Nationalräkenskaper 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/04/ntp_2010_04_2011-03-01_tie_001_sv.html