Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Yksityiset palvelut kasvattivat bruttokansantuotetta kolmannella neljänneksellä, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laskenut

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 2,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-27 -alueella 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

1.1. Tuotanto

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi oli kolmannella neljänneksellä 4,4 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä, ja 13,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 viljasato oli hyvä ja kasvoi neljänneksen edellisvuodesta MMM:n ennakkotietojen mukaan.

Teollisuuden (toimialat B-E) tuotanto laski hieman kolmannella neljänneksellä. Arvonlisäys oli 0,6 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 0,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuudessa arvonlisäystä kertyi 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metalliteollisuudessa (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) arvonlisäys kasvoi 3,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,6 prosenttia vuoden takaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on tänä vuonna vähentynyt roimasti; kolmannella neljänneksellä arvonlisäys oli 6,9 prosenttia edellistä neljännestä ja 15,9 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Rakentamisen tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa 1,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3 prosenttia vuoden takaisesta neljänneksestä. Etenkin yksityiset palvelut, kuten kauppa (toimiala G), informaatio ja viestintä (toimiala J) sekä liike-elämän palvelut (toimialat M ja N) ovat kasvaneet kohtuullisen tasaisesti tänä vuonna. Yksityisten palvelujen arvonlisäys kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupan arvonlisäys oli 1,6 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 5,2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,6 prosenttia vuoden takaisesta.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä väheni kolmannella neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityinen kulutus, vienti ja investoinnit lisäsivät kysyntää, mutta julkiset kulutusmenot vähenivät

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, käyvin hinnoin)

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, käyvin hinnoin)

Viennin volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 2,7 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden vienti kasvoi 3,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja palveluiden vienti 2,7 prosenttia. Tuonnin volyymi väheni 1,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 7,1 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden tuonti väheni 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja palveluiden tuonti 1,8 prosenttia.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,2 prosenttia vuoden takaisesta. Julkisten kulutusmenojen volyymi väheni 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla tasolla kuin vuosi sitten

Investointien volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit pysyivät edellisen neljänneksen tasolla ja kasvoivat 0,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 4,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 19,8 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityiset investoinnit lisääntyivät 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta julkiset investoinnit vähenivät 3,3 prosenttia.

1.3. Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisten määrä väheni kolmannella neljänneksellä 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta työllisiä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 1,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 6,8 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,3 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna

Neljännesvuositilinpidon palkansaajakorvausten tiedoissa on lomarahan jakautumista eri neljänneksille tarkistettu koko aikasarjan osalta. Aiemmin lomarahat sijoittuivat pääosin toiselle ja kolmannelle neljännekselle, maksuajankohdan mukaan. Nyt lomarahat on kohdistettu suoriteperusteisesti, jolloin ne jakautuvat tasaisemmin vuoden eri neljänneksille. Muutos on tehty koko aikasarjaan ja se vaikuttaa toimialoittaisten palkkojen (D11) ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen (D12) neljännesvuosijakaumiin. Tarkistus ei vaikuta vuositasoihin.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi käyvin hinnoin 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 5,9 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 28.11.2011 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990-2010 vastaavat 14.7.2011 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja. Vuoden 2011 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 2.3.2012, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html . Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html .


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2011, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2011, 1. Yksityiset palvelut kasvattivat bruttokansantuotetta kolmannella neljänneksellä, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laskenut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2011/03/ntp_2011_03_2011-12-05_kat_001_fi.html