Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.3.2012

Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet år 2010 ökade bruttonationalprodukten arbetsdagskorrigerat med 1,4 procent. Fjärde kvartalet innehöll en arbetsdag mindre än året innan. Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 2,9 procent under hela år 2011.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet år 2011 reviderades till +1,1 procent från föregående kvartal (var +0,9 %) och till +3,3 procent från året innan (var +2,7 %). Revideringen uppåt av bruttonationalprodukten under tredje kvartalet berodde till största delen på att förädlingsvärdet inom el- och elektronikindustrin reviderades. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har man varit tvungen att korrigera felaktiga primäruppgifter som ursprungligen tillställts Statistikcentralen för tredje kvartalet.

De säsongrensade uppgifterna och trendtidsseriernas uppgifter förändras alltid i och med nya observationer. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Exportvolymen minskade under fjärde kvartalet med 0,7 procent från föregående kvartal och med 7,1 procent från året innan. Nedgången i exporten jämfört med året innan beror till stor del på leveransen av ett kryssningsfartyg i oktober 2010. Importen ökade med 3,8 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,9 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under fjärde kvartalet med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,2 procent jämfört med året innan. Investeringarna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan.

Nationalräkenskaperna övergick i juli 2011 till den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. I kvartalsräkenskapernas publikationer används i regel Eurostats näringsgrensindelning A11 (11 näringsgrenar). Uppgifter om förädlingsvärde publiceras i kvartalsräkenskaperna med en mer detaljerad indelning på 22 näringsgrenar (som innehåller A11-näringsgrenarna).

Med volym avses uppgift som rensats för prisförändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/04/ntp_2011_04_2012-03-02_tie_001_sv.html