Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kauppa kasvatti bruttokansantuotetta ensimmäisellä neljänneksellä, veromuutosten ennakointi lisäsi autojen myyntiä

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 1,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 5,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi Neljännesvuositilinpidon julkistuksissa

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote EU-27 -alueella pysyi edellisen neljänneksen tasolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

1.1. Tuotanto

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 6,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden (toimialat B-E) tuotanto laski ensimmäisellä neljänneksellä. Arvonlisäys oli 0,8 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 2,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuudessa arvonlisäystä kertyi 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metalliteollisuudessa (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) arvonlisäys laski 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 3,4 prosenttia vuoden takaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto oli edelleen laskussa; ensimmäisellä neljänneksellä arvonlisäys oli 7,4 prosenttia edellistä neljännestä ja 10,7 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Rakentamisen tuotanto väheni tammi-maaliskuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 2 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys kasvoi 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,3 prosenttia vuoden takaisesta neljänneksestä. Yksityisten palvelujen arvonlisäys kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupan arvonlisäys oli 3,1 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 8,1 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Erityisesti autokauppa oli vilkasta ostajien ennakoidessa 1.4.2012 voimaan astuneen autoveromuutoksen vaikutuksia.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,9 prosenttia vuoden takaisesta.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä pysyi ensimmäisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla, mutta kasvoi 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Varsinkin yksityinen kulutus lisäsi kysyntää.

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, käyvin hinnoin)

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen ja kysyntäerien muutokset edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, käyvin hinnoin)

Viennin volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 3,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 0,2 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden vienti kasvoi 8,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta palveluiden vienti väheni 9,7 prosenttia.

Tuonnin volyymi väheni 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 0,9 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tavaroiden tuonti väheni 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta palveluiden tuonti kasvoi 4,5 prosenttia.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu oli voimakkainta kestävissä kulutustavaroissa, johtuen autokaupan vilkkaudesta. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja yhden prosentin vuoden takaisesta.

Investointien volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,5 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit kasvoivat puoli prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta vähenivät 0,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni 2,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 6,6 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 2,1 prosenttia.

1.3. Työllisyys palkat ja kansantulo

Työllisten määrä väheni ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta työllisiä oli 1,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi prosentin edellisestä neljänneksestä ja 3,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 8 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 8,6 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, pieneni käyvin hinnoin 0,3 prosenttia vuoden takaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 4,5 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 25.5.2012 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990-2010 vastaavat 31.1.2012 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja. Aiemmasta käytännöstä poiketen vuoden 2011 vuositason tiedot ovat hieman tarkentuneet maaliskuussa julkaistuihin verrattuna kaikkien taloustoimien osalta. Vuosien 2009, 2010 ja 2011 tiedot tarkentuvat seuraavan kerran 12.7. vuositilinpidon julkistuksen yhteydessä. Vuoden 2012 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 5.9.2012, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2012, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2012, 1. Kauppa kasvatti bruttokansantuotetta ensimmäisellä neljänneksellä, veromuutosten ennakointi lisäsi autojen myyntiä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2012/01/ntp_2012_01_2012-06-05_kat_001_fi.html