Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2013

Bruttonationalprodukten minskade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,5 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 minskade bruttonationalprodukten arbetsdagskorrigerat med 1,5 procent. Fjärde kvartalet innehöll en arbetsdag mindre än året innan. Volymen av bruttonationalprodukten minskade med 0,2 procent under hela år 2012.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet år 2012 reviderades till +0,1 procent från föregående kvartal (var -0,1 %) och till -0,7 procent från året innan (var -1,2 %). Revideringen uppåt av bruttonationalprodukten under tredje kvartalet berodde till största delen på att produktskatterna reviderades.

Exportvolymen minskade under fjärde kvartalet med 4,4 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan. Importen ökade med 1,5 procent från föregående kvartal, men minskade med 6,5 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under fjärde kvartalet med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,5 procent jämfört med året innan. Investeringarna minskade med 2,5 procent från föregående kvartal och med 8,1 procent från året innan.

Förädlingsvärdepriserna inom finansiella tjänster har reviderats i samband med detta offentliggörande, vilket innebär att volymuppgifterna om förädlingsvärdet inom finansiella tjänster har ändrats något fr.o.m. år 2006.

Med volym avses uppgift som rensats för prisförändringar. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 1.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/04/ntp_2012_04_2013-03-01_tie_001_sv.html