Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Suomen kansantalouden kokonaisarvonlisäys edelleen alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi pysyi heinä-syyskuussa edellisen neljänneksen tasolla. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 1,0 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjatun bruttokansantuotteen arvo oli 0,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi ei kasvanut edellisestä neljänneksestä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Myös toisen vuosineljänneksen muutos tarkentui 0,1 prosenttiin edelliseen neljännekseen verrattuna. Kahden viimeisen vuosineljänneksen muutos on siis ollut hyvin lähellä nollaa. Näitä edeltävien neljän neljänneksen muutokset olivat miinusmerkkisiä.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote EU28-alueella kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä vuoden kolmannella neljänneksellä.

1.1. Tuotanto

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta pieneni 0,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N3 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N3 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N3 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2013N3 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi oli kolmannella neljänneksellä samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja 4,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa. Toimialojen B-E arvonlisäys oli 1,7 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä mutta 0,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tehdasteollisuuden C toimialojen tuotanto kasvoi edellisestä neljänneksestä 1,5 prosenttia. Tehdasteollisuus oli kuitenkin edelleen 0,6 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisen tuotanto pieneni heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta pieneni 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Edelliseen neljännekseen verrattuna yksityisten palveluiden arvonlisäys kasvoi 0,7 prosenttia, mutta julkisten palveluiden arvonlisäys pieneni 1,7 prosenttia.

Kaupan arvonlisäys oli 0,3 prosenttia pienempi kuin edellisellä ja 3,5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä kasvoi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Vienti lisäsi mutta kulutuksen ja etenkin investointien supistuminen vähensivät kansantalouden kysyntää.

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N3 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N3 vuoden takaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N3 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2013N3 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Viennin volyymi kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 1,5 prosenttia. Vuodentakaiseen verrattuna viennin volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia. Tavaroiden vienti väheni 2,6 prosenttia mutta palveluiden vienti kasvoi 8,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattaessa.

Tuonti kasvoi 5,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,0 prosenttia vuodentakaisesta. Tavaroiden tuonti kasvoi 3,5 prosenttia mutta palveluiden tuonti väheni 1,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta väheni 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Julkiset kulutusmenot pienenivät 1,3 prosenttia edelliseen ja 2,0 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kiinteän pääoman bruttomuodostus väheni 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,7 prosenttia vuodentakaisesta. Rakennusinvestoinnit vähentyivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni peräti 9,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 15,1 prosenttia vuodentakaisesta.

1.3. Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisten määrä pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työllisiä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,1 prosenttia eli yhtä korkea kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 0,3 prosenttia edelliseen neljännekseen ja 1,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi edellisestä neljänneksestä käyvin hinnoin 1,2 prosenttia mutta oli 0,4 prosenttia vuodentakaista alemmalla tasolla. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 1,3 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 27.11.2013 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990-2012 vastaavat 11.7.2013 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja, paitsi ulkomaat-sektorin tiedot (tuonti, vienti, ensitulot ulkomailta/ulkomaille), jotka ovat voineet tarkentua. Vuoden 2013 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 3.3.2014, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä loka-joulukuussa julkaistaan Tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 14.2.2014.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men.html

Neljännesvuositilinpidon taulukkopaketti on saatavilla ilmaiseksi: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/tup.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2013, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala 09 1734 3756, Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 5.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2013, 1. Suomen kansantalouden kokonaisarvonlisäys edelleen alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2013/03/ntp_2013_03_2013-12-05_kat_001_fi.html