Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q4 -0,5 -0,9 -0,7 -0,2
2013Q1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1
2013Q2 0,2 0,1 0,0 -0,2
2013Q3 -0,0 -0,0 0,0 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q4 -1,5 -2,4 -2,5 -1,0
2013Q1 -2,1 -2,8 -2,8 -0,7
2013Q2 -1,2 -1,3 -1,4 -0,2
2013Q3 -1,0 -1,0 -0,8 0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q4 -4,4 -1,8 -1,4 3,0
2013Q1 0,9 2,2 1,9 1,0
2013Q2 -0,1 -1,0 -0,8 -0,7
2013Q3 1,5 1,5 1,4 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q4 -2,9 -1,8 -1,7 1,2
2013Q1 -4,0 -1,2 -0,9 3,1
2013Q2 -2,3 -1,3 -0,8 1,5
2013Q3 0,4 0,4 1,0 0,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q4 1,5 0,9 1,2 -0,3
2013Q1 -3,0 -2,6 -2,2 0,8
2013Q2 0,3 -1,2 -0,6 -0,9
2013Q3 5,1 5,1 5,5 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2012Q4 -6,5 -4,6 -4,2 2,3
2013Q1 -7,9 -7,9 -7,4 0,5
2013Q2 -7,2 -6,1 -4,9 2,3
2013Q3 2,0 2,0 3,9 1,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 -0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 3.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/04/ntp_2013_04_2014-03-03_rev_001_sv.html