Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.3.2014

Bruttonationalprodukten minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under oktober-december med 0,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2012 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,6 procent. Under hela året 2013 minskade bruttonationalprodukten med 1,4 procent.

Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Förändringen av bruttonationalprodukten för tredje kvartalet år 2013 var på samma nivå som föregående kvartal, men reviderades till -0,8 procent jämfört med året innan (var -1,0 %).

Exportvolymen minskade under fjärde kvartalet med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,9 procent från året innan. Importen minskade med en procent från föregående kvartal, men ökade med 1,6 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under fjärde kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,8 procent jämfört med året innan. Investeringarna minskade med 3,2 procent från föregående kvartal och med 8,9 procent från året innan.

Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (346,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 3.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/04/ntp_2013_04_2014-03-03_tie_001_sv.html