Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2013Q3 0,3 0,4 0,4 0,1
2013Q4 -0,3 -0,3 -0,2 0,1
2014Q1 -0,4 -0,3 -0,4 0,0
2014Q2 0,2 0,2 0,4 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2013Q3 -0,3 -0,2 -0,2 0,1
2013Q4 0,1 0,0 0,1 0,0
2014Q1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1
2014Q2 -0,1 -0,1 0,1 0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2013Q3 1,2 1,2 2,3 1,1
2013Q4 -0,4 -0,4 -1,4 -1,0
2014Q1 -1,7 -1,8 0,2 1,9
2014Q2 2,2 2,2 2,9 0,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2013Q3 0,5 0,5 1,0 0,5
2013Q4 0,4 0,4 2,1 1,7
2014Q1 2,0 2,0 2,8 0,8
2014Q2 -0,9 -0,9 -3,5 -2,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2013Q3 5,9 6,0 6,7 0,8
2013Q4 -2,3 -2,2 -2,7 -0,4
2014Q1 -2,9 -2,9 -1,7 1,2
2014Q2 2,4 2,4 2,6 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2013Q3 4,0 4,0 2,4 -1,6
2013Q4 0,7 0,7 -1,2 -1,9
2014Q1 0,0 0,0 -2,4 -2,4
2014Q2 3,0 3,0 4,6 1,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,1 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,2 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/03/ntp_2014_03_2014-12-05_rev_001_sv.html