Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2014

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent. Tredje kvartalet hade lika många arbetsdagar som året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Förändringen av bruttonationalprodukten för andra kvartalet år 2014 reviderades till 0,4 procent från föregående kvartal (var 0,2 %) och till 0,1 procent från året innan (var -0,1 %).

Volymen av exporten minskade under tredje kvartalet med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,1 procent från året innan. Importen minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med en procent från föregående kvartal och med 3,9 procent från året innan.

Indikatorn för förädlingsvärdet inom jordbruket har reviderats i samband med detta offentliggörande. Förädlingsvärdet inom jordbruket fördelas nu allt jämnare under året, eftersom produktionen inom växtodlingen bokförs på basis av kostnader som hänför sig till produktionsprocessen. På så sätt hänförs inte värdet av spannmålsskörden enbart till skörden för tredje kvartalet. Förändringen ses också i tidsserierna för förädlingsvärdet inom primärproduktionen, förädlingsvärdet inom hela ekonomin samt för bruttonationalprodukten. Byte av indikator preciserar bara säsongvariationen under året, årsnivåerna för förädlingsvärdet ändras inte.


Källa: Nationalräkenskaper 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/03/ntp_2014_03_2014-12-05_tie_001_sv.html