Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen kansantalouden taantuma jatkuu, teollisuuden tuotanto edelleen laskusuunnassa

Korjattu 5.6.2015. Korjatut kohdat merkitty punaisella.

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi väheni tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjatun bruttokansantuotteen arvo oli 0,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, prosenttia)

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, prosenttia)

Vuonna 2012 alkanut taantuma Suomen taloudessa jatkui edelleen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Pitkälle taantumajaksolle tunnusomaista on ollut, että tyypillinen bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä vuosineljänneksestä on niukasti negatiivinen, eli vaikka talous ei supistu huomattavan nopeasti, ei se myöskään kasva. Näin ollen bruttokansantuotteen volyymi on pysynyt vielä suurempana kuin vuoden 2009 talouskriisissä ja on nyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2006.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote EU28-alueella kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Tuotanto

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja pysyi vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 0,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden tuotanto supistui tammi-maaliskuussa. Toimialojen B-E arvonlisäys oli 0,7 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 1,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tehdasteollisuuden C toimialojen tuotanto väheni edellisestä neljänneksestä 0,1 prosenttia ja oli 0,2 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisen tuotanto pieneni tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelutoimialojen arvonlisäys pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mutta kasvoi 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Edelliseen neljännekseen verrattuna yksityisten palveluiden arvonlisäys kasvoi 0,6 prosenttia, mutta julkisten palveluiden arvonlisäys pieneni 2,0 prosenttia.

Kaupan arvonlisäys oli 0,4 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä mutta 1,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Yksityisten kulutusmenojen kasvu lisäsi kansantalouden kysyntää.

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia), (kuvio korjattu 5.6.2015)

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia), (kuvio korjattu 5.6.2015)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia), (kuvio korjattu 5.6.2015.)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 1. neljänneksellä 2015 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia), (kuvio korjattu 5.6.2015.)

Viennin volyymi pieneni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 0,9 prosenttia. Vuodentakaiseen verrattuna viennin volyymi pysyi ennallaan . Tavaroiden vienti väheni 1,3 prosenttia, mutta palveluiden vienti kasvoi 3,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tuonti kasvoi 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tavaroiden tuonti kasvoi 0,7 prosenttia ja palveluiden tuonti 2,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Julkiset kulutusmenot pysyivät edellisen neljänneksen tasolla mutta pienenivät 0,3 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit vähenivät 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,6 prosenttia vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 3,8 prosenttia ja julkiset investoinnit 7,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisten määrä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työllisiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi 0,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 9,7 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 9,0 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 0,4 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta ja 1,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 1,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, pieneni 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 0,8 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 27.5.2015 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990–2013 vastaavat 30.1.2015 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja, paitsi ulkomaat-sektorin tiedot (tuonti, vienti, ensitulot ulkomailta/ulkomaille), jotka ovat voineet tarkentua.

Kansantalouden vuositilinpito julkaistaan 9.7.2015. Tällöin myös neljännesvuositilinpidon aikasarjat 1990N1–2015N1 täsmäytetään kansantalouden tilinpidon uusiin aikasarjoihin. Täsmäytetyt tiedot ovat saatavilla neljännesvuositilinpidon tietokantataulukoista julkaisuajankohdasta lähtien. Vuoden 2015 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 4.9.2015, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä huhti-kesäkuussa julkaistaan Tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 14.8.2015.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2015, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 4.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2015, Suomen kansantalouden taantuma jatkuu, teollisuuden tuotanto edelleen laskusuunnassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2015/01/ntp_2015_01_2015-06-04_kat_001_fi.html