Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2017

Bruttonationalprodukten under oktober-december på föregående kvartals nivå, under hela år 2016 var ökningen 1,6 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonatiolprodukten under oktober-december med 0,0 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,3 procent. Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent under hela år 2016 jämfört med året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under tredje kvartalet 2016 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,6 procent från föregående kvartal (var 0,4 %) och med 1,9 procent från året innan (var 1,6 %).

Exportvolymen ökade med 0,6 procent och importvolymen med 1,9 procent under oktober–december från föregående kvartal. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 3,0 procent från föregående kvartal.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 0,1 procent och volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,6 procent från föregående kvartal. Beräknat i löpande priser ökade de privata konsumtionsutgifterna med 0,8 procent, medan de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,7 procent från föregående kvartal.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (318,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 1.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/04/ntp_2016_04_2017-03-01_tie_001_sv.html