Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q1 0,6 0,8 0,4 -0,2
2016Q2 -0,0 -0,1 -0,0 0,0
2016Q3 0,4 0,6 0,8 0,4
2016Q4 0,0 0,0 0,6 0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q1 1,6 2,2 1,8 0,2
2016Q2 0,4 1,0 0,6 0,2
2016Q3 1,6 1,9 1,7 0,1
2016Q4 1,3 1,3 1,8 0,5

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q1 -1,1 -2,5 -2,1 -1,0
2016Q2 3,1 2,4 2,6 -0,5
2016Q3 -3,4 0,0 0,2 3,6
2016Q4 0,6 0,6 0,8 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q1 -2,6 -1,3 -0,8 1,8
2016Q2 1,6 0,9 1,6 0,0
2016Q3 1,4 2,9 3,7 2,3
2016Q4 0,4 0,4 1,4 1,0

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q1 -1,8 -4,0 -3,2 -1,4
2016Q2 4,0 2,9 2,8 -1,2
2016Q3 -3,3 -0,4 -0,4 2,9
2016Q4 1,9 1,9 2,1 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q1 -2,2 -1,0 -0,2 2,0
2016Q2 7,1 6,7 7,3 0,2
2016Q3 0,7 2,5 3,4 2,7
2016Q4 0,2 0,2 1,3 1,1

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,4 -0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/01/ntp_2017_01_2017-06-01_rev_001_sv.html