Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.9.2017

Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2016 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 3,0 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under första kvartalet 2017 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 1,2 procent från föregående kvartal (var 1,2 %) och med 3,0 procent från året innan (var 2,7 %).

Under andra kvartalet 2017 var exportvolymen på samma nivå som under januari–mars, men ökade med åtta procent från året innan. Importen ökade med tre procent från föregående kvartal och med fyra procent från året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med tre procent under april–juni från föregående kvartal och med 11 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen ökade med en procent jämfört med föregående kvartal och med tre procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 1.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/02/ntp_2017_02_2017-09-01_tie_001_sv.html