Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q3 0,4 0,2 0,3 -0,1
  2017Q4 0,7 0,8 0,7 0,0
2018Q1 1,2 1,2 0,9 -0,3
2018Q2 0,3 0,3 0,3 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q3 3,0 2,2 2,2 -0,8
2017Q4 2,7 2,5 2,6 -0,1
2018Q1 3,1 2,8 2,6 -0,5
2018Q2 2,5 2,5 2,3 -0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q3 -2,0 1,1 1,4 3,4
  2017Q4 2,2 1,7 1,3 -0,9
2018Q1 -1,1 -1,2 0,5 1,6
2018Q2 2,0 2,0 -1,2 -3,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q3 5,8 7,3 7,3 1,5
2017Q4 7,6 8,5 8,5 0,9
2018Q1 0,3 1,2 3,5 3,2
2018Q2 3,7 3,7 2,1 -1,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2017Q3 -2,5 -0,2 -0,2 2,3
  2017Q4 0,6 1,0 1,0 0,4
2018Q1 -0,5 -0,8 0,9 1,4
2018Q2 1,4 1,4 -0,2 -1,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2017Q3 0,5 4,2 4,2 3,7
2017Q4 0,7 2,5 2,5 1,8
2018Q1 2,7 3,4 5,4 2,7
2018Q2 1,5 1,5 1,6 0,1

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,6 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/03/ntp_2018_03_2018-11-30_rev_001_sv.html