Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2020

Bruttonationalprodukten minskade med 0,9 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen 1) av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,1 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2010 (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2010 (md euro)
Samhällsekonomin i Finland är inne i en recession, eftersom bruttonationalprodukten nu har krympt under två kvartal i följd. Under sista kvartalet 2019 minskade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,6 procent från föregående kvartal (var -0,8 %), men ökade med 0,5 procent från året innan (var 0,4 %).

Under första kvartalet år 2020 minskade exportvolymen med 7,4 procent från föregående kvartal och med 8,5 procent från året innan. Importen minskade med 3,5 procent från föregående kvartal och med 4,1 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under första kvartalet med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,1 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,4 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna (referensåre 2010) har angetts i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/01/ntp_2020_01_2020-05-29_tie_001_sv.html