Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q3 0,7 0,3 -0,2 -0,9
  2019Q4 -0,8 -0,3 -0,6 0,2
2020Q1 -0,9 -1,9 -1,5 -0,6
2020Q2 -4,5 -4,5 -3,9 0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q3 2,2 1,7 1,7 -0,5
2019Q4 0,4 0,8 0,7 0,3
2020Q1 -1,1 -1,3 -1,7 -0,6
2020Q2 -6,4 -6,4 -6,2 0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q3 0,5 2,2 1,8 1,3
  2019Q4 2,5 1,4 2,0 -0,5
2020Q1 -7,4 -7,0 -5,7 1,7
2020Q2 -8,7 -8,7 -11,1 -2,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q3 5,3 9,2 9,2 3,9
2019Q4 8,2 9,2 9,7 1,5
2020Q1 -8,5 -7,9 -5,8 2,7
2020Q2 -12,0 -12,0 -12,5 -0,5

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q3 1,2 0,4 0,6 -0,6
  2019Q4 -1,4 -2,0 -2,0 -0,6
2020Q1 -3,5 -1,6 0,2 3,7
2020Q2 -9,8 -9,8 -12,6 -2,8
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q3 4,2 4,0 5,1 0,9
2019Q4 -0,6 -0,6 0,2 0,8
2020Q1 -4,1 -1,7 0,7 4,8
2020Q2 -12,7 -12,7 -13,9 -1,2

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/03/ntp_2020_03_2020-11-27_rev_001_sv.html