Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2020

Bruttonationalprodukten ökade med 3,3 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen 1) av bruttonationalprodukten under juli–september med 3,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,7 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2010 (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2010 (md euro)
Under april–juni minskade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 3,9 procent från föregående kvartal (var -4,5 %) och med 6,2 procent från året innan (var -6,4 %).

Under tredje kvartalet år 2020 ökade exportvolymen med 2,6 procent från föregående kvartal men minskade med 12,7 procent från året innan. Importen ökade med 4,7 procent från föregående kvartal, men minskade med 9,8 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 2,9 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 3,6 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 2,0 procent från året innan.

Statistikcentralen har också publicerat en översikt som gäller flera olika statistikgrenar över effekterna av coronakrisen: http://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna (referensåre 2010) har angetts i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (298,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/03/ntp_2020_03_2020-11-27_tie_001_sv.html