Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2021

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote oli 6,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Loka-joulukuussa bruttokansantuote kasvoi 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 0,4 prosenttia heinä-syyskuun tasolta ja koko vuonna 2021 5,7 prosenttia.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)
Bruttokansantuotteen volyymi pieneni vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä mutta kasvoi voimakkaasti toiselta vuosineljännekseltä lähtien, jolloin se ylitti koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Lähes kaikki toimialat kasvoivat, ja nousevien hintojen käypähintaisia kasvulukuja nostava vaikutus näkyi etenkin teollisuustoimialoilla ja tavaroiden ulkomaankaupassa.

Tuotanto

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi kasvoi loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2021 arvonlisäystä kertyi 3,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Teollisuuden toimialat kasvoivat vuonna 2021 kemianteollisuutta lukuun ottamatta. Myös palvelutoimialat kasvoivat, kun koronarajoituksia kevennettiin ja kansantalous palautui monille toimialoille erityisen hankalasta vuodesta 2020.

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2021 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2021 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 4. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 4. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)
Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni loka-joulukuussa. Koko vuonna 2021 alkutuotanto kasvoi hieman metsätalouden markkinahakkuiden ansiosta. Maatalouden arvonlisäys pieneni selvästi.

Teollisuuden (toimialat B–E) arvonlisäys kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko vuonna 2021 teollisuustoimialat kasvoivat kolme prosenttia. Kemianteollisuuden arvonlisäyksen volyymi jäi edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta muut teollisuuden alat kasvoivat. Hinnat nousivat selvästi, mikä näkyy käypähintaisen arvonlisäyksen kaksinumeroisina kasvulukuina kaikilla teollisuustoimialoilla pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus.

Rakentamisen volyymi kasvoi vuonna 2021, mutta käyvin hinnoin laskettuna arvonlisäystä kertyi edellisvuotta vähemmän. Talonrakentaminen on kasvanut huhti-kesäkuusta alkaen, mutta maa- ja vesirakentamisen kasvu polki paikallaan koko viime vuoden.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi vuonna 2021. Ensimmäinen vuosineljännes oli vielä vaisu. Kasvu käynnistyi huhti-kesäkuussa ja jatkui koko loppuvuoden. Majoitus- ja ravitsemistoiminta hiipui hieman loka-joulukuussa, kun koronavirustilanne yhteiskunnassa paheni. Liikenteen sekä majoitus- ja ravitsemistoimialojen arvonlisäyksen volyymi on edelleen reilut 15 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen koronakriisin puhkeamista.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Vuonna 2021 kansantalouden kokonaiskysyntä kasvoi 3,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Vienti, kulutus ja yksityiset investoinnit kasvoivat, mutta julkiset investoinnit vähenivät.

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2021 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2021 edellisvuodesta (prosenttia)

Kuvio 6. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 6. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 7. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 7. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 4. neljänneksellä 2021 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)
Viennin volyymi kasvoi loka-joulukuussa seitsemän prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden vienti väheni hieman, mutta palveluiden vienti kasvoi peräti 25 prosenttia. Koko vuonna 2021 viennin volyymi kasvoi neljä ja tuonnin volyymi viisi prosenttia. Hintojen nousu näkyi selvästi tavaroiden ulkomaankaupan tiedoissa: tavaroiden vienti ja tuonti kasvoivat käyvin hinnoin lähes 20 prosenttia vuonna 2021, kun vastaavat volyyminmuutokset olivat tavaroiden viennillä neljä ja tuonnilla kuusi prosenttia.

Yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2021 etenkin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Koko vuoden yksityiset kulutusmenot kasvoivat kolme prosenttia. Rajoitustoimien keventäminen näkyi palveluiden sekä puolikestävien tavaroiden, esim. vaatteiden ja jalkineiden, kulutuksen kasvuna myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Julkiset kulutusmenot vähenivät loka-joulukuussa. Koko vuonna 2021 julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi kaksi prosenttia.

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi kasvoi loka-joulukuussa. Koko vuoden investoinnit kasvoivat kolme prosenttia. Investoinnit asuinrakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä ohjelmistoihin, tutkimukseen ja kehittämiseen kasvoivat. Vuonna 2021 yksityiset investoinnit kasvoivat viisi prosenttia, mutta julkiset investoinnit vähenivät kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisiä oli loka-joulukuussa 0,7 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 0,3 prosenttia. Vuonna 2021 työllisten määrä kasvoi 2,0 prosenttia ja tehdyt työtunnit 1,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 6,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,4 prosenttia. Koko vuoden 2021 työttömyysaste 7,7 prosenttia oli yhtä korkea kuin edellisenä vuonna.

Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 0,9 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta. Koko vuoden 2021 palkkasumma kasvoi 5,0 prosenttia. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja koko vuonna 11,7 prosenttia. Sosiaaliturvamaksujen suuri kasvu edellisvuodesta selittyy työnantajan maksuosuutta koskevalla alennuksella touko-joulukuussa 2020. Maksut perittiin normaalisti vuonna 2021, ja vuosien 2022–25 työnantajien maksuja korotetaan tilapäisen alennuksen kompensoimiseksi.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi 9,0 prosenttia vuonna 2021. Bruttokansantulo oli nimellisesti 6,3 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Käytettävissä olleet tiedot

Ennakkotiedot perustuvat 21.2.2022 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Vuositason tiedot 1990–2020 vastaavat 28.2.2022 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2021 ennakkotiedot, jotka sisältävät tarkempia tietoja julkisyhteisöistä ja muilta sektoritileiltä, julkaistaan 15.3.2022. Tarkentuneet tiedot viedään myös neljännesvuositilinpidon tietokantataulukoihin, mutta varsinaista neljännesvuositilinpidon tilastojulkistusta ei tehdä.

Vuoden 2021 kansantalouden tilinpito yksityiskohtaisemmalla tietosisällöllä julkaistaan 22.6.2022.

Vuoden 2022 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 31.5.2022, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä tammi-maaliskuussa julkaistaan Tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 17.5.2022.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavien 2–3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: Laatuseloste .

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2021, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.02.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2021, Bruttokansantuote kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2021/04/ntp_2021_04_2022-02-28_kat_001_fi.html