Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q4 0,4 0,7 1,0 0,6
2021Q1 -0,1 0,1 -0,3 -0,2
2021Q2 2,1 2,2 1,8 -0,3
2021Q3 0,8 0,8 0,9 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q4 -1,4 -1,5 -0,5 0,9
2021Q1 -1,0 -1,3 -0,9 0,1
2021Q2 7,5 8,2 7,8 0,3
2021Q3 4,2 4,2 3,5 -0,7

Revideringen av volymändringarna i export

1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q4 8,8 10,3 14,8 6,0
2021Q1 -5,0 -5,6 -9,3 -4,3
2021Q2 0,3 1,0 1,8 1,5
2021Q3 4,1 4,1 4,4 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q4 -0,4 1,3 0,6 1,0
2021Q1 -5,4 -4,4 -4,8 0,6
2021Q2 5,7 7,1 8,5 2,8
2021Q3 9,4 9,4 10,8 1,4

Revideringen av volymändringarna i import

1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q4 -1,4 0,2 -0,4 1,0
2021Q1 1,4 0,4 1,3 -0,1
2021Q2 1,5 2,4 3,2 1,7
2021Q3 2,9 2,9 3,0 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q4 -8,0 -6,5 -6,6 1,4
2021Q1 -7,0 -7,3 -7,0 0,0
2021Q2 6,1 7,7 8,6 2,5
2021Q3 6,1 6,1 7,0 0,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,5 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,8 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/04/ntp_2021_04_2022-02-28_rev_001_sv.html