Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2022

Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2021

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med sista kvartalet 2020 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,9 procent.

Volymen av bruttonationalprodukten för hela år 2021 ökade med 3,3 procent. Ökningen började under andra kvartalet, då bruttonationalprodukten överskred nivån före coronapandemin, och fortsatte att vara starkt till slutet av året.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)
Under tredje kvartalet 2021 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,9 procent från föregående kvartal (var 0,8 %) och med 3,5 procent från året innan (var 4,2 %).

Exportvolymen ökade med 7,1 procent och importvolymen med 3,8 procent under oktober–december jämfört med juli–september. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 3,0 procent och den privata konsumtionen med 0,2 procent från föregående kvartal. De offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,2 procent.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna (referensåre 2015) har angetts i förhållande till 2015 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/04/ntp_2021_04_2022-02-28_tie_001_sv.html