Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Korrigeringar till siffrorna i löpande priser i databastabellerna

Ett fel har hittats i kvartalsräkenskapernas säsongrensade, arbetsdagskorrigerade och trendtidsserier till löpande priser som publicerades 5.12.2007. Serierna på aggregatnivå summerades inte från underserierna så som de borde ha gjort. Serierna har nu korrigerats. Korrigeringen inverkar inte på de övriga tidsserierna som publicerades i december eller på texten i publikationen.

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi


Senast uppdaterad 22.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2008-01-22_uut_001_sv.html