Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Neljännesvuositilinpidon luonteeseen kuuluu tietojen tarkentuminen

Neljännesvuositilinpidon kaikkien aikasarjojen tiedot voivat tarkentua lähdeaineiston tarkentumisen seurauksena tai laskentamenetelmien muutosten johdosta. Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen luvut muuttuvat sen lisäksi joka neljänneksellä, vaikka lähdeaineistoissa tai laskentamenetelmissä ei olisikaan tapahtunut mitään muutoksia.

Neljännesvuositilinpidon vuoden 2008 neljännen neljänneksen tiedot julkaistiin 27.2.2009. Siinä bruttokansantuotteen (BKT) volyymitiedot olivat tarkentuneet edellisen, joulukuussa 2008 julkaistun kolmannen neljänneksen tietoihin verrattuna seuraavasti:

1. Vuosimuutokset eli muutokset vuoden takaisesta neljänneksestä. Nämä lasketaan alkuperäisestä tai työpäiväkorjatusta aikasarjasta.

Joulukuun julkaisussa BKT:n volyymin vuosimuutokset alkuperäisestä sarjasta laskettuna olivat: 2008N1 2,3%, 2008N2 2,5 % ja 2008N3 1,3 %.

Helmikuun julkaisussa BKT:n volyymin vuosimuutokset alkuperäisestä sarjasta laskettuna olivat: 2008N1 2,4%, 2008N2 2,5 % ja 2008N3 1,5 %.

Vuosimuutoksien tarkentuminen on siis ollut hyvin vähäistä: vain ensimmäinen ja kolmas neljännes ovat tarkentuneet hiukan ylöspäin. Tästä voi päätellä, että lähdeaineistossa tai laskentamenetelmissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

2. Neljännesmuutokset eli muutokset edellisestä neljänneksestä. Nämä lasketaan kausitasoitetusta aikasarjasta.

Joulukuun julkaisussa BKT:n volyymin neljännesmuutokset kausitasoitetusta sarjasta laskettuna olivat: 2008N1 0,2 %, 2008N2 0,5 % ja 2008N3 0,1 %.

Helmikuun julkaisussa BKT:n volyymin neljännesmuutokset kausitasoitetusta sarjasta laskettuna olivat: 2008N1 -0,3 %, 2008N2 0,1 % ja 2008N3 -0,3 %.

Neljännesmuutosprosenteissa näkyy merkittävää tarkentumista. Koska alkuperäisestä sarjasta lasketut vuosimuutokset eivät tarkentuneet, on selvää, että tarkentuminen johtuu kausitasoituksesta. Kausitasoitusmenetelmät (Neljännesvuositilinpidossa käytetään TRAMO/SEATS -menetelmää) ovat erittäin herkkiä viimeisen havainnon suhteen, jolloin poikkeuksellisen alhainen neljäs neljännes vuonna 2008 muuttaa myös edeltävien neljännesten kausitasoitettuja lukuja. Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen suurikin tarkentuminen on siis täysin luonnollista ja johtuu kausitasoitusmallien luonteesta. Mitä jyrkempi käänne ylös- tai alaspäin, sitä suuremmat tarkentumiset kausitasoitetuissa luvuissa. Tämä näkyy selvästi kuviossa 1.

Kuvio 1: BKT:n volyymi kausitasoitettuna, kehitys neljännesvuositilinpidon julkistuksissa 2008N1-N4

Kuviosta 1 voidaan myös huomata, että helmikuun BKT-käyrä on jo vuoden 2007 osalta hieman alempana kuin edellisten julkaisujen käyrät. Tämä johtuu siitä, että tammikuussa 2009 julkaistut vuositilinpidon BKT-tiedot tarkentuivat hieman alaspäin vuoden 2007 osalta. Tällainen tasomuutos laskee kaikkia vuoden 2007 ja 2008 neljänneksiä alaspäin helmikuun kausitasoittamattomassa aikasarjassa ja välittyy myös kausitasoitettuun sarjaan. Toisin sanoen helmikuun BKT-käyrän suunnan tai kulmakertoimen kääntyminen laskuun johtuu pelkästään 2008N4 havainnosta ja sen vaikutuksesta kausitasoitukseen, mutta vuositilinpidon tarkentumisen johdosta helmikuun käyrä on myös tasoltaan alempana kuin joulukuu.

Helmikuun kausitasoitetusta sarjasta nähdään, että tasoitusmenetelmä on nostanut 2007N4 havainnon suuremmaksi kuin joulukuussa, vaikka tasomuutos on laskenut koko aikasarjaa alaspäin. Tämä johtunee siitä, että helmikuun uusi 2008N4 havainto oli aikasarjassa poikkeuksellisen alhainen, jolloin kausitasoitusmenetelmä ikään kuin muutti käsitystään (kerrointaan) 2007N4 havainnosta ylöspäin.

Kuvio 2: BKT:n volyymi, alkuperäinen aikasarja

Kuviossa 2 on alkuperäinen eli kausitasoittamaton BKT:n volyymisarja. Kuviosta nähdään, että lukuun ottamatta vuositilinpidon tarkentumisen aiheuttamaa tasomuutosta 2007-2008 mitään merkittävää muutosta suhdannekuvassa ei ole tapahtunut helmikuun julkaisussa. Myös 2007N4 on alkuperäisessä sarjassa laskenut vuositilinpidon tasomuutoksen johdosta täysin odotetusti, vaikka kausitasoitetussa aikasarjassa se ehkä hieman yllättäen nousikin.

Talouskehitystä seurattaessa ei pitäisikään luottaa pelkästään kausitasoitettuihin lukuihin, ja juuri tämän vuoksi neljännesvuositilinpidon julkaisutekstissä ilmoitetaan aina myös BKT:n vuosimuutos työpäiväkorjatusta sarjasta laskettuna.

Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi


Päivitetty 8.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2009-04-08_uut_001.html