Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus sisältää neljännesvuositilinpidon (Quarterly National Accounts) laadintamenetelmien kuvauksen sellaisena kuin ne Suomessa laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT95) mukaan.

Menetelmäkuvaus sisältää vain varsinaisen neljännesvuositilinpidon, ts. neljännesvuosisektoritilejä (Quarterly Sector Accounts) ja neljännesvuosirahoitustilejä (Quarterly Financial Accounts) ei käsitellä tässä asiakirjassa. Menetelmäkuvaus sisältää neljännesvuositilinpidon laadinnan yleiskuvauksen, laskentamenetelmät eri lähestymistapojen (tuotanto, kysyntä, tulo) mukaan, tilien tasapainotus-, täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmät sekä tärkeimmät käytetyt tietolähteet.

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon (BKTL) menetelmäkuvaus pdf 34 sivua 3306 kt

Päivitetty 29.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2010-12-29_men_001.html