Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvartalsräkenskapernas tidsserier enligt ENS2010 har publicerats

Revideringen ENS2010 har ändrat tidsseriernas nivåer inom nationalräkenskaperna, vilket i synnerhet beror på kapitalisering av forsknings- och utvecklingsutgifterna. I kvartalsräkenskaperna är forsknings- och utvecklingsinvesteringarna synligare i den nya tidsserien för fast bruttoinvestering "P51 / N115+N117 Odlade tillgångar och produkter som skyddas av immateriell äganderätt" varav forsknings- och utvecklingsverksamhet utgör den största delen.

Revideringen ENS2010 har ingen betydande inverkan på bruttonationalproduktens konjunkturväxlingar eller säsongvariation efter kvartal, eftersom revideringen varken påverkar förädlingsvärdet eller statistiken över omsättning och lönesumma, som används som källmaterial för bruttonationalprodukten.

Samtidigt gjordes också andra ändringar i kvartalsräkenskaperna.

  • Metoden och systemet för beräkning av hushållens konsumtionsutgifter har reviderats, vilket medfört att tidsserierna har ändrats när det gäller denna transaktionspost och dess delposter (varaktiga, halvvaraktiga, icke-varaktiga varor, tjänster, turismutgifter).
  • I fråga om alla volymtidsserier till referensårets priser har referensåret ändrats till 2010.
  • Nya tidsserier: "P41 Faktiska individuella konsumtionsutgifter" samt posterna D1, D2, D3 och D4 inom utländska primärinkomster.

Mera information om effekterna av revideringen ENS2010 inom nationalräkenskaperna sidan: Sammanfattning om revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010


Senast uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2014-07-11_uut_001_sv.html