Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nytt säsongrensningsprogram införs

I kvartalsräkenskaperna har ett nytt säsongrensningsprogram JDemetra+ införts fr.o.m. uppgifterna för tredje kvartalet 2015. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen kan den säsongrensade serien, den arbetsdagskorrigerade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.


Senast uppdaterad 4.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2015-12-04_uut_001_sv.html