Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras

Från och med statistikåret 2014 ändras redovisningen av utrikeshandeln i nationalräkenskaperna när det gäller den s.k. fabrikslösa produktionen.

länk


Senast uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2017-02-27_uut_001_sv.html