Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin muutoksia

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmissä on tehty muutoksia, joista merkittävin on Tilastokeskuksen julkaisemien volyymi-indeksien aiempaa laajempi käyttö toimialoittaisten arvonlisäysten lähdeaineistona. Tällä tavoitellaan yhtenäisempää suhdannekuvaa neljännesvuositilinpidon ja teollisuustuotannon volyymi-indeksin sekä palvelualojen liikevaihtokuvaajan volyymitietojen kanssa. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2018 tietoihin, jotka tarkentuvat 20.6. julkaistavien vuositietojen myötä.

Investointien ja varastojen muutoksen laskenta tehdään aiempaa tarkemmalla tasolla, mutta tietojen julkaisutasot pysyvät ennallaan.

Tietokantataulukoiden rakenne muuttuu 29.5. julkaistujen tietojen yhteydessä. Toimialoittaiset maksetut palkat ja sosiaaliturvamaksut julkaistaan samassa tietokantataulussa toimialoittaisten arvonlisäyksen tietojen kanssa. Arvonlisäyksen, palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen tietoihin tulee uutena jako yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Sama jako koskee myös työllisiä ja tehtyjä työtunteja, jotka julkaistaan omassa tietokantataulukossaan. Ns. huoltotasetauluun, joka sisältää bruttokansantuotteen ja muut kansantalouden tarjonta- ja kysyntäerät, ei tule olennaisia muutoksia.

Tietokantataulukot päivitetään jatkossa aina neljännesvuosittaisten sektoritilien julkaisujen yhteydessä, jolloin tiedot saattavat tarkentua.


Päivitetty 28.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2019-05-28_uut_001.html