Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 10.1.2014

Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,2 procent

Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder under årets 2013 tredje kvartal med 1,2 procent på årsnivå. Köp av bostäder blev dyrare med 0,9 procent under motsvarande period. Jämfört med kvartalet innan ökade boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder med 0,2 procent och köp av bostäder sjönk med 0,4 procent.

Prisindex för ägarboende 2010=100

Prisindex för ägarboende 2010=100

Statistikcentralens prisindex för ägarboende består av två indexserier. Den första, serien "Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder", beskriver utvecklingen av kostnaderna för ägarboende. Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder består av priserna på hushållens nya bostäder och av andra kostnader med anknytning till ägarboende, såsom grundläggande renoveringar av bostäderna.Den andra, serien "Köp av bostäder", beskriver utvecklingen av priserna på alla bostäder. Indexet baserar sig på uppgifter i statistiken över aktiebostadspriser och statistiken över fastighetspriser. Beräkningen av statistiken baserar sig på Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013.


Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tomi Martikainen 09 1734 3632, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 3:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2013/03/oahi_2013_03_2014-01-10_tie_001_sv.html