Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.4.2014 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 3/2013 –0,5 –0,4 –0,1
Köp av gamla bostäder 3/2013 –0,8 –0,7 –0,1

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.4.2014 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 3/2013 0,8 0,9 –0,1
Köp av gamla bostäder 3/2013 0,6 0,7 –0,1

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö 09 1734 3385, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 4.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 4:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2013/04/oahi_2013_04_2014-04-04_rev_001_sv.html