Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 10.1.2017

Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,2 procent

Enligt Statistikcentralen ökade boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 0,2 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period år 2015. Enligt preliminära uppgifter blev det 1,1 procent dyrare att köpa bostäder under motsvarande period. Jämfört med föregående kvartal sjönk boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 0,3 procent och priset på bostäder var oförändrat.

Prisindex för ägarboende 2010=100

Prisindex för ägarboende 2010=100

Statistikcentralens prisindex för ägarboende består av två indexserier. Den första, serien "Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder", beskriver utvecklingen av kostnaderna för ägarboende. Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder består av priserna på hushållens nya bostäder och av andra kostnader med anknytning till ägarboende, såsom grundläggande renoveringar av bostäderna. Den andra, serien "Köp av bostäder", beskriver utvecklingen av priserna på alla bostäder. Indexet baserar sig på uppgifter i statistiken över aktiebostadspriser och statistiken över fastighetspriser. Beräkningen av statistiken baserar sig på Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013.


Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2016/03/oahi_2016_03_2017-01-10_tie_001_sv.html