Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 30.6.2017

Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,7 procent

Enligt Statistikcentralen ökade boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 1,7 procent under det första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period år 2016. Enligt preliminära uppgifter blev det 1,4 procent dyrare att köpa bostäder under motsvarande period. Jämfört med föregående kvartal steg boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 1,1 procent och det blev 0,8 procent dyrare att köpa bostäder.

Prisindex för ägarboende 2015=100

Prisindex för ägarboende 2015=100

Statistikcentralens prisindex för ägarboende består av två indexserier. Den första, serien "Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder", beskriver utvecklingen av kostnaderna för ägarboende. Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder består av priserna på hushållens nya bostäder och av andra kostnader med anknytning till ägarboende, såsom grundläggande renoveringar av bostäderna. Den andra, serien "Köp av bostäder", beskriver utvecklingen av priserna på alla bostäder. Indexet baserar sig på uppgifter i statistiken över aktiebostadspriser och statistiken över fastighetspriser. Beräkningen av statistiken baserar sig på Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013.

Statiken Prisindex för ägarboende har förnyats

Basåret för prisindexen för ägarboende har bytts till 2015=100. Vid beräkningen av indexen har det reviderade prisindexet för gamla egnahemshus använts och därför avviker uppgifterna i indexserien som beskriver köp av bostäder från tidigare publicerade uppgifter när det gäller åren 2015 och 2016. Bytet av basår beror på Eurostats krav att byta basåren för prisindexen för ägarboende till år 2015.


Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2017/01/oahi_2017_01_2017-06-30_tie_001_sv.html