Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Prisindexen för ägarboende beskriver anskaffning av ägarboende och kostnader för ägande samt utvecklingen av priset på bostäder. Prisindexet för ägarboende beskriver utvecklingen av priset på för hushållen nya bostäder och på andra varor och tjänster med anknytning till ägarboende. Prisindexet för bostäder beskriver utvecklingen av priserna på bostäder som hushållen köpt. Prisindexet för bostäder består av prisindexen för gamla och nya aktiebostäder, prisindexet för fastigheter och prisindexet för nya egnahemshus.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/meta_sv.html