Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Felaktiga uppgifter i statistiken över prisindex för ägarboende har korrigerats

I statistiken över prisindex för ägarboende, som publicerades 4.10.2013, fanns det fel i uppgifterna om det andra kvartalet. Uppgifterna har korrigerats 19.12.2013. Årsförändringen av boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder var felaktigt 2,0 procent. Den korrigerade siffran är 1,5 procent.

På grund av korrigeringen har uppgifterna om totalindexet för kostnaderna för ägarboende som gäller det andra kvartalet och dess underindex, anskaffning av bostäder, ändrats.

Felen berodde på ett tabelleringsfel i beräkningssystemet. Därför var statistikuppgifterna inte jämförbara med tidigare publicerade kvartal.

Förfrågningar: Statistikchef Mari Ylä-Jarkko, tfn 09 1734 3310, asuminen@stat.fi


Senast uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2013-12-19_uut_001_sv.html