Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Omistusasumisen hintaindeksien perusvuosi vaihdetaan

Omistusasumisen hintaindeksit -tilaston perusvuosi vaihdetaan 1. neljänneksen 2017 tiedoista lähtien. Uudistetut indeksit julkaistaan 30.6.2017. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2015. Päivitettyjen indeksien laskennassa käytetään uudistettuja vanhojen omakotitalojen hintaindeksejä, mistä johtuen uudistetut sarjat poikkeavat aiemmin julkaistuista vuosien 2015 ja 2016 osalta.

Perusvuoden vaihto johtuu Eurostatin vaatimuksesta vaihtaa omistusasumisen hintaindeksien perusvuodet vuoteen 2015. Omistusasumisen hintaindeksien tietosisältö määräytyy vuoden 2013 alussa voimaan tulleen Euroopan Unionin Komission asetuksen N:o 93/2013 mukaisesti.


Päivitetty 3.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Omistusasumisen hintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-6319. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2017-04-03_uut_001_fi.html