Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Omistusasumisen hintaindeksit -tilasto uudistui

Omistusasumisen hintaindeksien perusvuodeksi on vaihdettu 2015=100. Hintaindeksien laskennassa on käytetty uudistettua vanhojen omakotitalojen hintaindeksiä, minkä vuoksi asuntojen ostamista kuvaavan indeksisarjan tiedot poikkeavat aiemmin julkaistuista vuosien 2015 ja 2016 osalta. Perusvuoden vaihto johtuu Eurostatin vaatimuksesta vaihtaa omistusasumisen hintaindeksien perusvuodet vuoteen 2015.


Päivitetty 30.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Omistusasumisen hintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-6319. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2017-06-30_uut_001_fi.html