Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehåll och utbildningstyp 2009

Utbildningens innehåll Utbildningstyp
Yrkesinriktad tilläggs- utbildning, ej läroavtal Yrkesinriktad tilläggs- utbildning, läroavtal Arbetskrafts- politisk vuxen- utbildning Kurser som arbets- givaren beställt Utbildning som anordnats som fritt bildnings- arbete Öppen yrkes- högskole- undervisning Öppen universitets- under- visning Övriga utbildningar Totalt
Totalt 416 215 25 972 1 098 089 385 688 2 901 097 211 790 78 517 295 662 5 413 030
Allmänutbildning 5 959 - 76 659 2 279 35 616 1 078 367 19 877 141 835
Det humanistiska och pedagogiska området 49 556 479 238 653 35 927 565 843 15 976 40 996 13 233 960 663
Kultur 17 106 - 4 977 3 022 1 511 994 13 803 10 375 46 983 1 608 260
Samhällsinriktade ämnen, företagsekonomi och administration 49 737 2 156 96 909 51 834 92 256 55 388 16 207 26 557 391 044
Det naturvetenskapliga området 52 435 861 39 471 18 629 111 318 19 859 752 16 812 260 137
Teknik och kommunikation 107 759 6 970 391 296 117 027 32 381 30 457 651 80 898 767 439
Naturbruk och miljöområdet 27 350 1 589 5 955 4 967 12 236 2 892 664 4 938 60 591
Social-, hälso- och idrottsområdet 44 658 10 621 47 567 107 300 470 251 64 547 7 258 26 036 778 238
Turism-, kosthålls- och ekonomibranchen 9 035 2 867 46 460 13 002 26 006 7 749 379 7 752 113 250
Övrig utbildning 52 620 429 150 142 31 701 43 196 41 868 52 576 331 573

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2009, Tabellbilaga 1. Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehåll och utbildningstyp 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2009/oaiop_2009_2010-12-10_tau_001_sv.html