Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehåll och utbildningstyp 2010

Utbildningens innehåll Utbildningstyp
Yrkesinriktad tilläggs- utbildning, ej läroavtal Yrkesinriktad tilläggs- utbildning, läroavtal Arbetskrafts- politisk vuxen- utbildning Kurser som arbets- givaren beställt Utbildning som anordnats som fritt bildnings- arbete Öppen yrkes- högskole- undervisning Öppen universitets- under- visning Övriga utbildningar Totalt
Totalt 512 003 39 774 1 298 045 386 603 2 886 030 262 435 72 182 283 909 5 740 981
Allmänutbildning 22 272 - 63 262 1 961 40 628 527 342 34 365 163 357
Det humanistiska och pedagogiska området 49 721 473 318 662 33 960 561 632 21 040 40 180 18 565 1 044 233
Kultur 17 962 51 5 598 3 618 1 511 599 21 306 8 078 33 004 1 601 216
Samhällsinriktade ämnen, företagsekonomi och administration 68 931 4 770 92 184 43 175 87 021 83 624 15 093 40 387 435 185
Det naturvetenskapliga området 52 384 1 287 33 646 15 408 104 455 34 113 717 3 906 245 916
Teknik och kommunikation 101 730 7 508 435 955 125 567 30 866 23 146 285 54 463 779 520
Naturbruk och miljöområdet 18 351 3 634 3 674 5 008 10 808 3 302 420 11 972 57 169
Social-, hälso- och idrottsområdet 129 942 15 569 71 880 125 090 471 583 51 450 5 800 26 568 897 882
Turism-, kosthålls- och ekonomibranchen 10 136 6 078 40 340 10 967 25 340 23 913 260 9 730 126 764
Övrig utbildning 40 574 404 232 844 21 849 42 098 14 1 007 50 949 389 739

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2010, Tabellbilaga 1. Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehåll och utbildningstyp 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2010/oaiop_2010_2011-12-14_tau_001_sv.html