Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2011

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2010

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,7 miljoner år 2010, 6 procent mera än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) var två procent mindre än förra året, totalt 2,2 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2010

Typ av utbildning Deltagare (brutto) Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 112 809 42 512 003
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 4 790 68 39 774
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 66 789 44 1 298 045
Kursen som arbetsgivaren beställt 224 574 46 386 603
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 648 969 72 2 886 030
Öppen yrkeshögskoleundervisning 15 800 67 262 435
Öppen universitetsundervisning 1) 44 660 77 72 182
Övriga utbildningar 93 528 54 283 909
Total 2 211 919 67 5 740 981
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,6 miljoner och nettoantalet studerande totalt en miljon. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (28 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

Antalet studerande i undervisning på grundnivå i andra än grundskolor, dvs. i gymnasier, folkhögskolor och yrkesläroanstalter, var 2 400, av vilka 1 400 läste grundskolans hela lärokurs och 900 fick påbyggnadsundervisning (åk 10) 2011.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2010/oaiop_2010_2011-12-14_tie_001_sv.html