Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2012

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2011

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,6 miljoner år 2011, två procent mindre än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) var en procent större än förra året, totalt 2,2 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2011

Typ av utbildning Deltagare (brutto) Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 103 916 45 410 059
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 5 527 69 64 661
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 66 355 43 1 240 252
Kursen som arbetsgivaren beställt 238 189 50 403 615
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 661 913 72 2 915 856
Öppen yrkeshögskoleundervisning 15 800 66 283 361
Öppen universitetsundervisning 1) 43 226 76 69 164
Övriga utbildningar 95 512 54 256 434
Total 2 230 438 67 5 643 402
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,7 miljoner och nettoantalet studerande totalt 990 000. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (29 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

År 2011 var antalet studerande i undervisning på grundnivå i andra än grundskolor, dvs. i gymnasier, folkhögskolor och yrkesläroanstalter 2 400, av vilka 1 450 läste grundskolans hela lärokurs och 950 fick påbyggnadsundervisning (åk 10).


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2011/oaiop_2011_2012-12-14_tie_001_sv.html